*** به روز رسانی وبگاه 22 اسفند 1396*** *** دهمین همایش بین المللی زبان شناسی- فراخوان مقاله*** *** گنجمین همایش تحلیل گفتمان و کاربردشناسی- فراخوان مقاله *** *** شماره 24 مجله زبان و زبانشناسی منتشر شد*** ***نشانی جدید دفتر انجمن*** ***فعال شدن سامانه جدید عضویت انجمن زبان‌شناسي ایران*** ***سامانه جدید مجله زبان و زبان‌شناسي*** *** فعال شدن درگاه پرداخت اینترنتی***
 
 
1395/09
خبرنامه شماره 31
 
     
 
برگزاری دومین همایش ملی زبان‌شناسی پیکره‌ای
: عنوان سر مقاله
 
برگزاری دومین همایش ملی زبان‌شناسی پیکره‌ای
: خلاصه مقاله
 
 
   

 

برگزاری دومین همایش ملی زبان‌شناسی پیکره‌ای

  دومین همایش ملی زبان‌شناسی پیکره‌ای به همت انجمن زبان‌شناسی ایران و با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و نشر نویسه،  پنجشنبه 20 آبان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

این همایش با سخنرانی ریاست جدید انجمن زبان­شناسی ایران آغاز شد. دکتر بلقیس روشن از برگزاری مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها و میزگردها و کارگاه­ها در دورۀ جدید انجمن زبان‌شناسی ایران خبر داد. دومین سخنران بخش افتتاحیه، دبیر علمی همایش، دکتر آزاده میرزائی گفت «داده و پیکره از نیازمندی‌ها و اولویت‌های پژوهش است که نتیجۀ پژوهش‌ها را تصحیح می‌کند و به آنها اعتبار می‌بخشد». در ایران نیز پژوهش‌هایی هم‌زمان با علم روز دنیا انجام می‌شود که به لطف استادان پایه‌گذار این حوزه دکتر عاصی و دکتر بی‌جن‌خان است. استادیار زبان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: 15 مقاله برای همایش انتخاب شد که 9 مقاله به صورت سخنرانی و 6 مقاله به صورت پوستر ارائه می­شود.

این همایش یک روزه در چهار نشست صبح و عصر برگزار شد و پژوهشگرانی در رشته‌های زبان‌شناسی، هوش مصنوعی و مهندسی رایانه و مخابرات، مطالعات ترجمه، علوم سیاسی، ارتباطات، زبان و ادبیات فارسی و آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه‌های شهرهای گوناگون و مراکز پژوهشی در آن شرکت داشتند­. موضوع مقاله‌های ارائه شده در حوزه‌های تولید پیکره، زبان‌آموزی، تهیۀ خودکار زیرپیکره از پیکره زبانی، تولید و کاربردهای پیکرۀ گفتاری و بررسی پیکره‌بنیاد مقوله‌های دستوری بود.

در آغاز رئیس نشست نخست دکتر محمود بی‌جن‌خان اظهار امیدواری کرد که دورۀ جدید انجمن با موفقیت‌های بیشتر همراه باشد. در این نشست دو سخنرانی ارائه شد. نخست پگاه صفری دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد هوش مصنوعی دانشگاه الزهرا مقاله مشترک خود را با دکتر آزاده میرزایی با عنوان «پیکرة تیتر خبرگزاري­هاي فارسی­زبان» ارائه کرد. دومین سخنران دکتر مصطفی عاصی «نخستین پیکره جامع زبان فارسی: از آغاز تا امروز» را معرفی کرد. بخش پایانی این سخنرانی به پیشینه و معرفی «پایگاه داده‌های زبان فارسی» و امکانات و فازهای جدید آن اختصاص داشت.

نشست دوم به ریاست دکتر مسعود قیومی با سه سخنرانی برگزار شد. نخست دکتر محمود بی‌جن‌خان استاد زبان‌شناسی دانشگاه تهران به معرفی طرح «پیکرة گفتار محاوره‌اي زبان فارسی امروز» پرداخت. عنوان سخنرانی دیگر این نشست "پیکرۀ موجودیت‌هاي نامدار کارانس، تلاشی براي توسعۀ نیمه خودکار پیکره زبانی" بود. در پایان این نشست، محمد حسن­آبادی  کارشناسی ارشد از آزمایشگاه پردازش گفتار، دانشگاه صنعتی شریف مقاله­ای با عنوان "آماده­سازي دادگان گفتار محاوره‌اي فارسی جهت مدل‌سازي ناشیوایی‌ها در بازشناسی گفتار محاوره‌اي" ارائه کرد.

پس از زمان ناهار و نماز، دکتر مصطفی عاصی ریاست نشست سوم را به عهده داشت. در این سخنرانی با عنوان The Roadmap of Iranian Corpus of Academic Written English (ICAWE)، پژوهشگران علی بیکیان دانشجوي دکتري مطالعات ترجمه دانشگاه اصفهان به همراه دکتر اکبر حسابی استادیار دانشگاه اصفهان  و مهران برزوفرد دانشجوي کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، مدلی برای تولید پیکره‌ای ایرانی از انگلیسی نوشتاری دانشجویان رشته‌های مترجمی و ادبیات انگلیسی ارائه دادند. دومین سخنرانی این نشست با عنوان «پیکرة زبان‌آموز: مبانی، روش‌شناسی، الگوي طراحی و تولید» پژوهشی بود از سعید صفري دانشجوي دکتري زبان‌شناسی دانشگاه بلگراد، که به ارائۀ الگویی برای طراحی و ایجاد پیکره‌های زبان‌آموز فارسی و معرفی پیکرۀ زبان‌آموز «سلام فارسی» اختصاص داشت. به علت حضور نداشتن نویسنده، دکتر شهرام مدرس خیابانی این مقاله را ارائه کرد.

پس از این نشست و پیش از پذیرایی، زمانی برای ارائۀ پوسترها در نظر گرفته شده بود. در این همایش 6 پوستر ارئه شد که مقالۀ کامل آن در مجموعه‌مقالات این همایش منتشر شده است: »1- جایگاه بندهاي قیدي تصدیقی در زبان فارسی»: پریسا کیانی، کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا.2- «تحلیل پیکره‌بنیاد مدارهاي هویت در سند استراتژي امنیت ملی 2015 بریتانیا»: امیر رضائی‌پناه دانشجوي دکتراي علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و سمیه شوکتی‌مقرب دانشجوي دکتراي زبانشناسی همگانی دانشگاه شیراز. 3- مفهوم‌سازي استعاري «نفرت» در زبان فارسی: رویکردي پیکره‌اي-شناختی: دکتر امیرسعید مولودي استادیار گروه زبانهاي خارجی و زبانشناسی، دانشگاه شیراز و دکتر غلامحسین کریمی‌دوستان و  دکتر محمود بیجن‌خان استادان گروه زبان‌شناسی دانشگاه تهران. 4- «بررسی پیکره‌بنیاد مقولۀ قید»: سعیده قدردوست نخچی دانشجوي دکتري زبان‌شناسی دانشگاه تهران، ندا پورمرتضی خامنه کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد ورامین، پري‌ناز دادرس دانشجوي دکتري زبان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس و سلیمه زمانی دانشجوي دکتري زبانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. 5-  «بررسی لیست کلمات عمومی جدید١(انجیاسال) در پیکرة طراحی شده براي کتابهاي پراسپکت (کتابهاي آموزش زبان انگلیسی پایۀ متوسطه اول در ایران): دکتر مجید الهی شیروان، دکترای آموزش زبان انگلیسی دانشگاه بجنورد، پیمان نصرآبادي کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه بجنورد و رضا پرهیزگار، کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه حکیم سبزواري و 6- «گامی به سوي پیکره‌هاي در سطح گفتمان زبان فارسی» دکتر آزاده میرزائی استادیار زبان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی.

نشست پایانی به ریاست دکتر شهرام مدرس خیابانی با دو سخنرانی برگزار شد. نخست دکتر مسعود قیومی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مقاله‌ای با عنوان «تهیه خودکار زیرپیکره از پیکرۀ زبانی» ارئه کرد. سخنران پایانی این نشست، سعیده قدردوست نخچی دانشجوی دکتری زبان‌شناسی دانشگاه تهران مقاله‌‌ای با  عنوان «زنجیره‌هاي مرکب در پیکرة وابستگی فارسی» ارائه کرد.

این همایش یک روزه،  با استقبال خوب استادان و پژوهشگران برگزار شد و مقاله‌های ارائه شده تقریباً تمام محورهای همایش را پوشش دادند. مجموعه ‌مقالات این همایش ملی و همایش‌های پیشین و آثار منتشر شده در نشر نویسه پارسی که ناشر تخصصی زبان شناسی است برای فروش عرضه شد.
 
   
 
 
 
 
1395/09/01
: تاريخ
 
 
 
 
آرشيو
 
 
     
 
 
جستجو در وبگاه
 
   
 
 
 
دسترسى سريع
 
 
   
 
 
 
 
فهرست پستی انجمن
 
 
     
 
براى دريافت اخبار انجمن زبان شناسى ايران پست الكترونيك خود را وارد كنيد و به فهرست پستى انجمن بپيونديد.
 
     
 
 
 
 
 
 
تعداد بازديدكنندگان : 3791296
 
 
 
كليه حقوق اين وبگاه متعلق به انجمن زبان شناسى ايران مى باشد.
استفاده از مطالب وبگاه با ذكر منبع بلامانع است.